Jäsensivut

Jäsensihteeri: Tommi Iivonen, 050 – 5561 880, tommi.iivonen(at)kotka.fi

Jäsenyys yleisesti

Jäsenyys on voimassa toistaiseksi kunnes jäsenyys päätetään.
Jäsenyys ei pääty automaattisesti jos jäsenmaksu jätetään maksamatta.
(2. maksumuistutuksen eräpäivänä maksamaton jäsenyys muuttuu passiiviseksi, jolloin Latu & Polku lehden jakelu kyseiseen jäsenyyteen keskeytyy ja käynnistyy uudestaan kun suoritus on saapunut.)
1.10. jälkeen liittyneiltä ei peritä kuluvan vuoden  jäsenmaksua eikä heille lähetetä jäsenkorttia. Jäsenellä on oikeus osallistua jäsenille  tarkoitettuihin tapahtumiin. Jäsenkortti postitetaan vasta seuraavan vuoden jäsenmaksulaskussa.
Kun jäsenmaksu on maksettu, jäsenyys on hyväksytty, eikä maksettua jäsenlajia voi enää muuttaa. Maksumuistutukset lähetetään 2-3 kertaa vuodessa. 2. maksumuistutuksen eräpäivänä maksamaton jäsenyys muuttuu passiiviseksi, jolloin Latu & Polku lehden jakelu kyseiseen jäsenyyteen keskeytyy ja käynnistyy uudestaan kun suoritus on saapunut.

Jäsenyyden päättyminen
Jäsenyys päätetään jäsenen ilmoituksesta tai kuoleman johdosta heti. Jos kuluvan vuoden jäsenmaksu on maksettu, jäsenyys voi jatkua vuoden loppuun.

Henkilöjäsenyys
– henkilön jäsenyys
– saa Latu & Polku lehden
– saa henkilökohtaisen jäsenkortin ja laskun kotiin
– vain 1 per henkilö, seuraava jäsenyys on rinnakkaisjäsenyys tai perhejäsenyys

Nuoriso- ja opiskelijajäsenyys (alle 29 v)

on tarkoitettu opiskelijalle alle 29 vuotta, opiskelu pitää todistaa liittyessä, ja jatkuu opiskelun ajan kunnes henkilö täyttää 29 vuotta ja muuttuu silloin henkilöjäsenyydeksi. Nuorille (alle 20 v) joilla opiskelu on päättynyt,  jäsenyys muuttuu henkilöjäsenyydeksi kun täyttää 20 vuotta. Jäsenyyteen kuuluu jäsenkortti sekä Latu & Polku -lehti.

Rinnakkaisjäsenyys (henkilökohtainen jäsenyys)
– henkilöllä on voimassaoleva jäsenyys jossakin toisessa latuyhdistyksessä
– jäsen saa henkilökohtaisen jäsenkortin ja laskun kotiin
– jäsenelle ei mene Latu & Polku lehteä
– rinnakkaisjäsenyyksiä voi olla useita

Perhejäsenyys
– samassa taloudessa (osoitteessa) asuvan perheenjäsenen (vähintään 2 henkisen perheen) jäsenyys
– perheeseen määritellään maksaja, jolle lähetetään koko perheen lasku
– perheelle lähetetään 2 jäsenkorttia, yhdessä kortissa on maksajajäsenen tiedot ja toisessa kortissa muiden perheenjäsenten tiedot
– perheen maksajajäsen saa nimellään Latu & Polku lehden
– jos perhejäsenyyksiä on useampaan yhdistykseen, lehden jakelun voi halutessaan katkaista niin, että talouteen menee vain yksi lehti
– kun aikuinen perheenjäsen liittyy lisäksi toiseen yhdistykseen yksilöjäsenenä muodostuu aina rinnakkaisjäsenyys
– POIKKEUS: jos alle 19 v perheenjäsen liittyy toiseen yhdistykseen yksilöjäsenenä muodostuu nuorisojäsenyys, jonka lehden jakelun voi halutessaan katkaista
– perhejäsenyys päättyy koko perheen osalta kun maksajajäsen päättää perhejäsenyyden.

Kunniajäsenyys
– Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa ja vaaditaan siihen   vähintään 2/3 äänestykseen osallistuneiden äänistä.
– henkilökohtainen (ei perhejäsenyyden perusteella)
– kunniajäsen saa 0-laskun ja jäsenkortin kotiin
– saa Latu & Polku lehden, jonka jakelun voi halutessaan katkaista (jos useampia jäsenyyksiä)
– kunniajäsenyyksistä tehdään koontilasku, joka lähetetään yhdistykselle (rahastonhoitajalle), jossa laskutetaan vain SL osuus jäsenmaksusta
– kunniajäsenyys on voimassa kunnes jäsen eroaa tai erotetaan ja päättyy kuolemaan

 Yhteisöhenkilöjäsenyys
– henkilöjäsenyys, jonka yhteisö tai yritys on ostanut työntekijälleen
– jäsen saa Latu & Polku lehden
– jäsenkortit ja koontilasku kaikista yrityksen yhteisöhenkilöjäsenyyksistä lähetetään yritykselle
– jäsenyyden voi päättää henkilö itse tai työnantajayritys
– työnantajayrityksen tulee vahvistaa nämä jäsenyydet vuosittain

Lahjajäsenyys (lahjaksi annettu jäsenyys)
– mikä tahansa pääjäsenlaji
– lahjajäsenyyksien laskut ja postitus tehdään Suomen Ladulla
– jäsenmaksulasku ja -kortit lähetetään vuoden alussa rekisterissä olevista lahjajäsenyyksistä lahjan antajalle
– laskutuksessa käytetään lomaketta, jossa laskunsaaja on lahjanantaja ja jäsenkortit tulostuvat jäsenien nimellä
– lasku jäsenyydestä lähetetään jatkossakin lahjan antajalle
– lahjajäsenyys voidaan päättää lahjan antajan ilmoituksesta
– vain jos lahjan antaja ilmoittaa ettei enää maksa jäsenmaksua, tai jättää maksumuistutuksesta huolimatta jäsenmaksun maksamatta, voidaan olla yhteydessä suoraan lahjan saajaan ja markkinoida jäsenyyttä erillisellä kirjeellä
– lahjan saajalla on myös oikeus kieltäytyä jäsenyydestä, jolloin jäsenyys voidaan päättää


Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>